סל קניות
שם פריט
כמות
מחיר
054-6364429
ג'ק - יעוץ, הדרכה וציוד לחובבים ומזקקות בוטיק

תקנון האתר

»

תנאי שימוש

תנאי שימוש

1. כללי
1.1 שימוש באתר ו/או בתכניו ו/או בשירותים המוצעים בו, כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן והכוללים את מדיניות הפרטיות ("מדיניות הפרטיות"). תנאים אלה מהווים הסכם מחייב בין המשתמש לבין האתר. ביצוע פעולה כלשהי באתר מהווה הצהרה על הבנת תוכנו, קבלת התנאים המופעים והסכמה כי לא תהיה למשתמש ו/או למי מטעמו טענה ו/או תביעה כנגד מפעילי / בעלי האתר ו/או למי מטעמם במישרין ו/או בעקיפין בגין פעולה שביצע באתר.
1.2 בתקנון זה תהא למונחים הבאים המשמעות המפורטת לצידם:
1.2.1 פעולה/שימוש- גלישה באתר וביצוע רכישת או הזמנת מוצרים ו/או שירותים המוצעים באתר ו/או שימוש בשירותיו השונים בהתאם להוראות תקנון זה.
1.2.2 משתמש- אדם ו/או גוף אשר נכנסו לאתר "ג'ק - יעוץ והדרכה למזקקות בוטיק" ו/או "אלכוג'ק - יעוץ והדרכה למזקקות בוטיק".
1.2.3 לקוח- אדם ו/או גוף הגולש באתר ומבצע פעולת קניה לרכישת מוצר ו/או מוצרים בחנות או נרשם לסדנאות ו/או קורסים.
1.2.4 קניה ו/או רכישה – קנית מוצר או שירות בחנות בהתאם להוראות תקנון זה.
1.2.5 העסק - מפעילי/בעלי האתר www.alcojack.co.il ו-www.alcojack.com
1.3 החברה תהא זכאית לשנות את הוראות תקנון זה מעת לעת לפי שיקול דעתה. התקנון המחייב יהיה זה אשר יפורסם באתר במועד המכירה.
1.4 הסכם זה פונה לגברים ונשים כאחד וניסוחו בלשון זכר נובע מטעמי נוחות בלבד.
2. תנאים לשימוש באתר
2.1 לקוח המבצע פעולה באתר חייב לעמוד בכל התנאים וההתחייבויות המפורטים להלן:
2.1.1 אדם שגילו מעל 18 שנים.
2.1.2 ביצוע פעולות באתר יהיה בתום לב וללא שימוש במידע שהתקבל ללא אישור החברה, ושלא יהיה בו ניצול לרעה של טעויות כל שהן במערכות האתר ותיאורי המוצרים.
2.1.3 המשתמש ו/או הלקוח מתחייב לא לבצע פעולה שמהותה פגיעה באתר ו/או במפעיליו ו/או בבעליו ו/או בתוכנו והוא מקבל עליו את תקנון האתר ואת כל האמור בו.
2.1.4 הקלדת הנתונים על-ידי הלקוח כמוה כהתחייבות של הלקוח לרכוש את המוצר ולשלם לבעלי האתר את מחירו הנקוב באתר. הלקוח מתחייב לדאוג לכך כי חברת כרטיסי האשראי תעביר לחברה את הסכום בו התחייב הלקוח.
2.1.5 האתר, מפעיליו ובעליו שומרים לעצמם את הזכות להסיר או לערוך תוכן או לבטל הזמנה על פי שיקולים בלעדיים לאתר ולחברה.
2.1.5 חשבון החברה ישמש כאסמכתא מקובלת על הצדדים לביצוע פעולות על ידי המשתמש באתר.
2.1.6 לצורך ביצוע רכישה יצטרך הלקוח להזין לאתר את כל הפרטים הנדרשים בחשבון ובפרטי התשלום.
2.1.7 על פי החוק במדינת ישראל הלקוח אינו חייב לספק פרטים אלה, אך בלעדיהם לא ניתן יהיה לבצע רכישת מוצרים/שירותים באתר.
2.1.8 בעצם הפניה לקבלת מידע, או הקניה באתר, מסכים הלקוח כי לא יהיו לו תביעות בעקבות תיקון מס` 40 בחוק התקשורת (בזק ושידורים) שנכנס לתוקפו ביום 1.12.08 והוא מאשר לבעלי האתר לשלוח לו מידע פרסומי אודות הנעשה באתר לחשבון הדוא"ל בעזרתו נרשם.
2.1.9 ניתן לבצע הסרה מרשימת הדיוור האמורה בסעיף הקודם בכל עת על-ידי בקשת הסרה.
3. איכות הנתונים
3.1 האחריות המלאה והבלעדית לכל טעות בהקלדת נתונים על ידי הלקוח תחול עליו, והלקוח ישא בכל תוצאה העלולה לנבוע כתוצאה מטעות בהקלדת הנתונים. רישומי המחשב כפי שנקלטו ויופיעו באתר יהוו ראיה לכך כי הנתונים המופיעים בהם הם הנתונים אשר הוקלדו על ידי הלקוח.
3.2 במקרה והלקוח טעה והזין נתונים שגויים בהזמנה, ובעקבות טעות זו בוצע משלוח כושל ללקוח, יחויב הלקוח בדמי המשלוח ובנוסף בדמי הטיפול המהווים 5% מערך המוצר.
3.3 במקרה בו נתוני כתובת הלקוח לא היו מדויקים דיים, תוכל החברה, על-פי שיקול דעתה, לספק את המשלוח לנקודות איסוף מרכזית כגון סניף דואר ו/או חברות משלוחים. במקרים אלה הלקוח לא יהיה זכאי לפיצוי בגין שינוי סוג המשלוח.
3.4 באתר פועלות מערכות האוספות ושומרות את פרטי הפעולות אותן מבצע הלקוח. איסוף פרטים זה מאפשר לחברה לספק את המוצרים והשירותים, אשר בהם מעוניין הלקוח. הואיל והאתר אינו חסין לחלוטין מתקלות במערכותיו, יכול להיווצר מצב של תקלה בו לא יקלטו כל הפרטים. האתר לא יספק מוצרים שהוזמנו באם ההזמנה לא נקלטה במחשבי האתר, או שנקלטה באופן פגום ו/או חלקי, וזאת, גם אם מקור התקלה במחשבי האתר. באם לא הופיעה הודעת אישור על ההזמנה, והתקבלה הודעה במייל, הזמנת הלקוח לא נקלטה במחשבי האתר. במקרה זה יש לפנות אל החברה לצורך תיקון ההזמנה.
במצב תקלה, שבו לא ייקלטו פרטי הלקוח, תהיה החברה רשאית לא לספק לו את המוצרים, וזאת ללא חובת הודעה ללקוח או פיצוי כלשהו.
3.5 תיאור המוצרים ומחירם הינם אלו המופיעים בכיתוב שבאתר בלבד, והתמונות המופיעות הינן להמחשה בלבד ואינן מחייבות.
3.6 המחירים המופיעים באתר הינם למכירה באתר בלבד וכוללים מע"מ.
3.7 במקרה ונפלה טעות בפרטי המוצרים ו/או השירותים כגון שם המוצר, תיאור המוצר, מחירו, תנאי התשלום, תמונת המוצר וכו', תהיה החברה רשאית לבטל את הפעולה/הרכישה. במקרה ביטול רכישה ו/או ביטול פעולה כל שהיא, על-ידי החברה, יזוכה הלקוח בכרטיס האשראי או דרך אמצעי תשלום אחר, ויקבל על כך הודעה.
3.8 האתר כולל מאמרים, סרטונים ומידע מגוון המיועד לסייע ליצרנים ביתיים ומזקקות בוטיק. המידע ניתן ללא תמורה וחלקו מתקבל מגורם שלישי. מאחר ואין לחברה אפשרות לוודא את נכונות המידע, וכן אין לחברה אפשרות לפקח על אופן השימוש במידע ו/או במוצר על-ידי המשתמש ו/או הלקוח, הלקוח ו/או המשתמש מצהיר בזאת כי הוא מסיר מהחברה כל אחריות לנזקים שייגרמו לו או לאחרים עקב שימוש במוצרים ו/או במידע המוצג באתר. 
4. הזמנות מוצרים וביצוע רכישות
4.1 את כל ההזמנות ניתן לבצע בצורה מקוונת דרך האתר או טלפונית.
4.2 עם סיום תהליך ההזמנה על-ידי הלקוח ורישומה במערכת, תופיע הודעה המציינת כי ההזמנה נקלטה במערכת ויישלח דואר אלקטרוני לאישור קבלת ההזמנה לכתובת הלקוח. הטיפול בהזמנה יחל לאחר קבלת אישור מהימנות הפרטים האישיים של המזמין ואישור חברת הסליקה.
4.3 פרטי הפעולה כמו שמופיעה ברישומי האתר, תהיה הזמנה סופית ותהיה שקולה להזמנה בחתימת הלקוח, למעט מקרה בו הלקוח יעדכן על שינוי בטרם יציאת המשלוח, עדכון כתובת משלוח יתבצע טלפונית , ניתן לשלוח את העדכון בדוא"ל או דרך טופס "צור קשר" באתר, אך חובת הלקוח היא לוודא את קבלת השינוי. רישום פרטי פעולת ההזמנה יהיה קביל על הצדדים כפעולה מסחרית לכל דבר ועניין.
4.4 זמן הטיפול בהזמנה כפוף להימצאות המוצרים במלאי ו/או לפעולות כאלה ואחרות הנדרשות עבור אספקתם כגון אספקתם על-ידי צד שלישי, אריזה, הרכבה, וכו'. 
4.5 באחריותו של הלקוח לדאוג כי יהיה זמין בכתובת האיסוף אותה ציין בפרטיו. כמו-כן, החברה לא תהייה אחראית על עיכובים במשלוח עקב חוסר תיאום עם השליחים או עיכובים של דואר ישראל.
4.6 אם כתוצאה מגורמים שאינם תלויים בחברה או שאין לחברה שליטה עליהם, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל: תקלות מחשוב וטלפוניה ו/או פעולות איבה ו/או שביתות כלליות ו/או תוספות מס ו/או הטלת תשלומי חובה בנוסף לאלה הידועים בעת המכירה ו/או כל כח עליון אחר, אשר יעכבו ו/או ימנעו את מכירת המוצרים ו/או את אספקתם ו/או ימנעו מהחברה לבצע כל התחייבות שעליה לקיים כלפי הקונה, תהיה החברה זכאית לבטל את הקנייה ולהחזיר ללקוח את כספו, אם שילם, על חשבון התמורה, מבלי שללקוח תהיה כל טענה ו/או תביעה כלפי החברה בגין ביטול המכירה.
4.7 אישור הפעולה של הלקוח באתר מותנה באישור מצד חברת כרטיסי האשראי שדרכה התחייב לבצע את הרכישה.
4.8 במידה ופריט כלשהו בהזמנה של הלקוח חסר במלאי, אנחנו ניצור קשר עם הלקוח על מנת להסביר את המצב ולאשר באם ירצה לבטל את ההזמנה או לבצע הזמנה חדשה עם פריטים הקיימים במלאי.
4.9 הבעלות על הסחורה המוזמנת באתר תועבר ללקוח בעת האספקה וזאת רק בתנאי שהתקבל תשלום מלא עבור הסחורה.
5. החזרות וביטולים
5.1 החזרת מוצרים תתבצע רק באישור ובתיאום מראש עם החברה, בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן. אולם, מובהר בזאת כי לא ניתן לבטל רכישה של קורסים מקוונים (ONLINE).
5.2 הלקוח יודיע טלפונית לחברה בתוך 14 יום מיום קבלת המוצר על רצונו לבטל את העסקה
5.3 הלקוח יחזיר את המוצר שקיבל באריזתו המקורית, על כל חלקיה וסימניה, כשהמוצר והאריזה שלמים וללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם כלשהם במצבם כפי שקיבל אותם, לחברה, ו/או למי שהחברה תורה ללקוח להחזירם, וזאת בתוך 5 ימים מיום הודעתו. מוצרים אשר פורקו ו/או הורכבו ו/או נעשה בהם שימוש, לא יוכלו להיות מוחזרים.
5.4 כל הפריטים יוחזרו בתוספת החשבונית המקורית. מוצרים ללא חשבונית לא יתקבלו.
5.5 דמי הובלת המוצר חזרה למחסני החברה הם באחריות הלקוח. הלקוח אחראי לכל עלות כספית נוספת עבור משלוח המוצרים המוחזרים. במקרה בו ניתן ללקוח שירות נוסף הנדרש עבור המוצר כמו כיוון, התאמה וכל פעולה אחרת ספציפית למוצר, יחויב הלקוח בעלויות אלה והחזרת המוצר לא תזכה אותו בעלויות אלה. 
5.6 במקרה של ביטול רכישה ו/או החזרת מוצר, תחזיר החברה ללקוח את התמורה ששילם, בניכוי עלות דמי הובלת המוצר, ודמי טיפול בגובה 5% מערך המוצר, גם במקרה והלקוח לא שילם עבור המשלוח.
5.7 במקרה וההזמנה בוטלה וטרם נשלחה, תחזיר החברה ללקוח את התמורה ששילם במלואה.
6. אבטחת מידע ומדיניות פרטיות
6.1 אנחנו מכבדים את הפרטיות של כל הגולשים המשתמשים באתר זה. מדיניות הפרטיות הזו מסבירה איזה מידע אנחנו אוספים מכם, כיצד אנחנו משתמשים בו וכיצד אתם יכולים לשלוט בשימוש שלנו במידע האישי שלכם.
6.2 ג'ק-יעוץ והדרכה היא בעליו הבלעדיים של המידע הנאסף באתר זה. אנחנו לא נמכור, נשתף, או נשכיר מידע זה לאחרים בדרכים שונות ממה שמפורט בהצהרה זו אלא אם כן נהיה זכאים או נדרש לעשות כן, או אם נאמין שפעולה כזאת הכרחית כדי להגן על זכויותינו, רכושינו, או ביטחונינו האישי ושל משתמשים אחרים של אתר זה. הפרטיות שלכם היא בחשיבות עליונה בעינינו, ואנחנו מבטיחים לא למסור את פרטיכם האישיים לחברה חיצונית לשם דיוור או מטרות שיווקיות ללא הסכמתכם המפורשת.
6.3 המידע שיאסף כולל את מידע שתספקו לנו בעת ביצוע הזמנה מקוונת או מילוי של טופס יצירת קשר או בקשת מידע באתר, וכן מידע שתמסרו לנו באופן וולונטרי בדואר אלקטרוני או באמצעים אחרים.
6.4 אנחנו מבינים כמה זה חשוב לשמור בביטחה כל מידע שאתם מספקים לנו. האתר שלנו משתמש בטכנולוגיית הצפנה ברמה גבוהה. מסיבה זאת אתם יכולים להיות סמוכים ובטוחים שאנחנו לוקחים ברצינות רבה את האבטחה של התשלום שלכם ושל פרטיכם האישיים.

 

 
AlcoJack אלכוג'ק - יעוץ, הדרכה וציוד לחובבים ומזקקות בוטיק
טלפון: 054-6364429
כתובת: כפר תבור
 
הפעולה בביצוע ...